SZEM – SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM – Pécsi Rendőr Kapitányság felhívása

//SZEM – SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM – Pécsi Rendőr Kapitányság felhívása

SZEM – SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM – Pécsi Rendőr Kapitányság felhívása

16508484_1295298013838867_6455062873158767634_n

Tegyünk egymásért! Pécsi Rendőr Kapitányság felhívása!
Olvassátok el érdemes!
SZEM – SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT
MOZGALOM
Tisztelt Lakók, kedves Polgárok!
Nap mint nap szembesülünk azzal, hogy a polgárok olyan jogsértésnek esnek áldozatul, amit meg lehetett volna előzni. Számos bűncselekmény következik be úgy, hogy a sértett nyitva felejtette lakása, gépkocsija ablakát, az autóban hagyta értékeit, hetekig nem járt őrizetlen ingatlanán, stb.
A bűnözés okozta kellemetlenségek egy része kiküszöbölhető tudatos elővigyázatossággal és odafigyeléssel. A rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai nincsenek, nem lehetnek mindenütt jelen. Teljes biztonságot egyetlen állam se garantál, nem nélkülözhető ezért az önvédelem megszervezése, valamint a jó szomszédi viszonyban rejlő lehetőségek kihasználása.
ÖNÖKHÖZ fordulunk, az
ÖNÖK biztonsága érdekében!
Tapasztalati tény, hogy a közömbösség áttörésével, az éberség megteremtésével, és egyfajta cselekvési hajlandósággal nem-csak a saját, hanem a szomszédaink biztonsága is nagymértékben növelhető! Kérjük, legyenek érzékenyek a biztonság iránt. Ne hagyják, hogy bűnözők váljanak haszonélvezőivé annak, amit Önök avagy lakótársaik építettek, gyűjtöttek, óvtak.
Szeretnénk, hogy Önök nagyobb biztonságban éljenek. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy
nyitott szemmel, együtt, egymásért dolgozzunk!
AJÁNLÁSUNK a SZEM
A SZEM a Szomszédok Egymásért Mozgalom mozaikszava. Egy önvédelmi programé, amelyben az emberek összefognak a bűnesetek megelőzése érdekében. A lakók képesek csökkenteni a bűnalkalmakat, ha tesznek róla, hogy a rossz szándékú emberek ne érezhessék „biztonságban” magukat. Az önvédelem megszervezése, a szomszédsági mozgalom:
1. nem kerül pénzbe,
2. nem igényel különösebb felszerelést vagy ráfordítást, és
3. nem szükséges hozzá szervezet.
Mi a mozgalom lényege? Mit tegyünk, mit ne tegyünk?
A mozgalom arról szól, hogy a lakók megteszik mindazt, ami a saját, valamint szomszédjuk személy-, és vagyonbiztonsága érdekében szükséges, illetve elvárható. Ez nem azt jelenti, hogy a szomszéd fogja megoldani a biztonsági problémákat. A közösség iránt felelősséget érző lakos öntevékenysége négy dologból áll: éberség, bizalmatlanság, kommunikálás, cselekvés.
• Éberség, figyelem – vigyázó tekintetek ügyeljenek a lakóközösség vagyonát, a lakótársakat fenyegető veszélyekre. Ellenőrizzék, hogy megvan-e minden. A tudatos figyelés nem azonos a puszta kíváncsisággal.
• Óvatosság, bizalmatlanság – ne legyenek hiszékenyek, mert nem mindenki jószándékú. Rögzítsék a gyanúsnak vagy rendel-lenesnek tűnő jelenségeket, illetve személyeket.
• Nyitott kommunikálás – forduljanak bizalommal a szomszédjuk-hoz, ne hallgassák el, amit láttak, hallottak, ugyanakkor adják tudtára a külvilágnak a figyelő szemek jelenlétét.
• Tudatos cselekvés, elszántság – szólítsák meg a gyanús személyeket, és cselekedjenek a helyzetnek, saját erőviszonyaiknak megfelelően. A lényeg, hogy ne menjenek el szó nélkül a betörés, a lopás, az egyéb bűncselekmények veszélye mellett.
Hogyan működjön a SZEM?
A mozgalom bármely lakóközösségben kötetlenül létrehozható. Nincs létszámhatár, nem szükséges bejelenteni, engedélyt kérni, formalitásokat betartani. Feltételként csupán az szükséges, hogy
 a szomszédok ismerjék egymást, és közöttük megfelelő legyen a kapcsolat,
 akadjon minél több jó hozzáállású, a közösség biztonságáért tenni akaró lakótárs, aki vállalja a mozgalomban való részvételt és elfogadja az előző pontban vázolt elveket, továbbá, hogy
 legyen valaki a lakótársak közül, aki összefogja a mozgalmat, kapcsolatot tart a rendőrség, a Közterület-felügyelet, a polgárőrség és az önkormányzat illetékeseivel.
A SZEM működtethető egyesület, alapítvány keretei között is. Ennek előnye, hogy a lakóközösség anyagi forrásokhoz tud jutni.
ELSŐ AZ ÉBERSÉG, A VIGYÁZÓ TEKINTET!
Járjanak nyitott szemmel, célirányosan ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e, és figyeljenek fel arra, ami / aki gyanús. Mi keltse fel az Önök gyanúját?
a) az épületben / lakásnál tapasztalható rendellenesség, mint pl. a nyitott vagy megrongált ajtó, a nyitott ablak, a furcsa zörej, az oda nem tartozó tárgy vagy eszköz, a feldúlt lakókörnyezet;
b) az épület előtt / ingatlan körül észlelt szokatlan jelenség, mint pl. megrongált kerítés, a riasztó hangja, a graffityvel elcsúfított felület, a feldúlt kert, a nyitott vagy megrongált gépkocsi, a meg-szokott tárgy, berendezés hiánya;
c) az olyan idegen személy, aki a ház körül nézelődik, valamit keres, a szomszéd lakása előtt topog, a lakásokba sorra becsönget, a gépkocsik körül őgyeleg, avagy a más ingatlanára belép;
d) a kéregető, a hulladékot vagy adományt gyűjtő, a házaló (eladni, venni, javítani kívánó), illetőleg az olyan ismeretlen, aki a házban nem lakó személyt keres, vagy ilyenre hivatkozik;
e) a házból szokatlan csomaggal (televízióval, bútordarabbal, elektronikai cikkekkel, nagy táskával) távozó idegen személy;
Célszerű, ha a figyelés nemcsak spontán történik, hanem előre megbeszélt, szervezett formában. Érdemes beosztani a lakók között, hogy ki, mikor és mire tud odafigyelni. Ez elmehet akár az őrszolgálat vagy a járőrözés vállalásáig.
A figyelés történhet Web kamerával, esetleg zártláncú videorendszerrel, amennyiben a lakóközösség ilyennel rendelkezik. Fontos azonban tudni, hogy magánszemély közterületet, illetve ide-gen tulajdont vagy személyt nem tarthat megfigyelés alatt. Köztérfigyelésre a rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult. Lakóközös-ség úgy telepíthet kamerát, hogy annak képe a saját ingatlant és an-nak közvetlen környezetét veszi. Esetleges telepítéshez kérjék ki rendőrségi szakember véleményét.
ÓVATOSSÁG ÉS DOKUMENTÁLÁS
Az egészséges bizalmatlanság a bűnmegelőzés egyik alapja. Ne dőljön be a látszatnak, az alibi szövegeknek, a hiszékenység sok bűncselekmény elősegítője. A jól öltözöttség, a bizalomgerjesztő kül-ső nem minden. Éljen a gyanúval, hogy:
a) hátha megtörtént, netán folyamatban lévő betörés, lopás áll a nyitott, megrongált kerítés, ajtó vagy ablak, a furcsa zörej, a földön heverő dolog (zárbetét, pájszer, csomag, szerszám), illetve a megrongált, nyitott gépkocsi, a felfordulás hátterében;
b) a nézelődő, ólálkodó ismeretlen netán terepfelmérést végez egy leendő betöréshez. Épp azt szimatolja, hogy hol vannak ott-hon, milyen értékek lehetnek egy-egy ingatlanban, melyik nyílászáró leküzdése megy a leggyorsabban, kell-e ellenállásra számítani behatolás esetén, mekkora a lebukás veszélye:
c) a szórólapot hozó, a bebocsátást kérő és rosszullétre, valamilyen személyes problémára, illetve hivatalos megbízatásra hivatkozó személy esetleg besurranó vagy trükkös tolvaj. Attól, aki valamilyen intézmény, szolgáltató cég vagy hatóság képviselője-ként kíván bejönni (a vízórát, a gázórát ellenőrizni, valamit szerelni, okmányt egyeztetni, vagy nem várt nyeremény ügyében tárgyalni) kérjen igazolványt, megbízólevelet! Ne legyen rest el-olvasni annak tartalmát. Ne szégyellje, ha kicsinyesnek tűnik! Az illető jelenlétében írja fel a nevet és a beosztást, illetve telefonon ellenőrizze a küldetés jogszerűségét, azt hogy fedi-e a valóságot az idegen állítása. Ha bizonytalan a dologban, inkább szóljon a szomszédjának.
Dokumentálja a gyanúsnak vélt dolgot vagy eseményt, mert lehet, hogy a későbbiekben fontos lesz. Ha módjában áll jegyezze fel egy lapra, fényképezze le vagy rögzítse az eseményt a telefonjával. Fényképfelvételt egyébként a közterületen tartózkodó személyről, ott lévő tárgyról készíthet. Célszerű dokumentálni
• a szokatlan jelenséget, a furcsának talált tárgyat, hangot, annak időpontját, körülményeit, és az okot, amiért felfigyelt a jelenségre vagy körülményre;
• a jármű fajtáját, típusát, színét, vagy különös ismertetőjegyét (horpadás, sérülés, eltérő színezés, javítás nyoma, reklám szöveg, stb.), és a gépkocsi forgalmi rendszámát. Ha azt látja, hogy valaki a parkolóban idegen járműben kárt okoz, írja fel az okozó jármű adatait, illetve a károkozó személyleírását;
• a gyanúsnak ítélt személy nemét, korát, testmagasságát, kinézetét (alkatát), ruházatát, haját, bőrét, különös ismertetőjelét, és az okot, amiért különösnek tartotta. Ha többen voltak, a személyek számát és kinézetét;
Ha utóbb kiderül, hogy ezekre az információkra szükség van, nem fog pontosan visszaemlékezni a részletekre. Néha egy személyleírás, egy rendszám sokakat bántó bűnügyet segít megoldani.
KOMMUNIKÁLÁS ÉS NYITOTTSÁG
A SZEM tényét, a figyelő tekintetek jelenlétét a lakóközösség határ-területein és az épületek falán elhelyezett táblákon célszerű tudatni. Jó megoldás a bejárati ajtókon elhelyezett matrica vagy piktogram, ami felhívja az idegenek figyelmét erre a körülményre;
Szólítsa meg az idegent, és udvariasan érdeklődjön, hogy miben segíthet. Ez aggályoskodásnak tűnhet, de a rossz szándékú ember-nél gyakran visszatartó hatású az a tény, hogy valaki látta, beszélt vele. Oda van az anonimitás, fennáll a lebukás veszélye.
Kérdezze meg szomszédját a gyanúsnak ítélt személlyel kapcsolatban. Közölje észleléseit a szomszéddal, beszélje meg tapasztalatait a lakóközösség tagjaival.
Hívja fel a szomszéd figyelmét, ha pl. a kulcscsomót az ajtón felejtet-te, nyitva maradt az alagsori tároló, a garázsajtóban ott van egy csomag, stb.
Tájékoztassa szomszédját, ha felújítás (egyéb munkálatok) miatt idegenek mozgása várható, esetleg fontos küldeményt vár.
Kérje meg szomszédját, ha otthonából hosszabb időre eltávozik a postaláda ürítésére, a virágok öntözésére, a redőny felhúzására, a szellőztetésre, a villany felkapcsolására, a televízió időszakos működtetésére. Mindezzel azt a hatást kell kelteni, hogy a lakás nem elhagyott.
TUDATOS CSELEKVÉS, ELSZÁNTSÁG
A fő cél, hogy a vagyont megvédjük, és a bűnt megakadályozzuk. Ennek legfőbb összetevője a cselekvési hajlandóság, ami nem terjeszkedhet túl a civil mozgalom keretein. Az senkitől nem várható, hogy beavatkozásával fölösleges kockázatot vállaljon, az alapvető dolgokat azonban indokolt megtenni. Ilyen például:
a) ha környezetében betörésre utaló nyomokat fedez fel, értesít-se a tulajdonost. A szomszéd figyelmét hívja fel arra, hogy
 a rendőrség kiérkezéséig a helyszínt hagyja érintetlenül, az-az ne járkálja össze, ne nyúljon semmihez sem.
 a rendrakást, takarítást csak akkor kezdje meg, ha a rendőrség képviselője már megtekintette a helyszínt, az értékelhető nyomokat rögzítette.
Erre azért van szükség, hogy a betörés helyszínéről a rend őrei olyan bizonyítékokat tudjanak gyűjteni, melyek az elkövető kilét-ének megállapításához, az eltulajdonított értékek felkutatásához feltétlenül szükségesek.
b) ha betörőt, gépkocsi feltörőt, lakásba besurranó tolvajt ész-lel, azonnal értesítse a rendőrséget, és koncentráljon arra, hogy a kiérkező rendőröknek jó személyleírást tudjon adni.
 Ha a körülmények alapján úgy ítéli meg, hogy önmagára veszélyt nem jelent, próbálja az elkövetőt visszatartani. Fondor-latos módon szóval tarthatja esetleg, míg másik családtagja, vagy szomszédja rendőrt hív.
 Segítségül hívhatja lakókörnyezete egy tagját is, mintegy erőt demonstráló hatásként.
c) a bűncselekmény elkövetésén tettenért elkövetőt elfoghatja. Ezt törvény mondja ki. Mindenkinek joga van arra, hogy a menekülő bűnelkövetőt személyi szabadságában korlátozza, és a rendőrség kiérkezéséig visszatartsa. Az elfogás járhat testi kényszer alkalmazásával, de a szükséges mértéket nem halad-hatja meg. Fizikai erőszak csak az ellenállás leküzdésére alkalmazható.
d) kérjen rendőri intézkedést, ha randalírozó, falfirkáló, tárgyakat rongáló személyeket lát. Maradjon a helyszín közelében, hogy a kiérkező rendőröknek a kellő információt megadja. Nem szerencsés az ilyen garázda személyekkel szóváltásba kerülni.
e) győződjön meg róla, kell-e segítség, ha idős szomszédját napok óta nem látta, mozgást sem hall kiszűrődni otthonából, és nem tud arról, hogy elutazott volna,. Sokat segít, ha egy közeli hozzá-tartozó elérhetőségét ismeri, és neki szól. Ilyen hiányában értesítse a rendőrséget
A JOGOS VÉDELEM
Fontos tudni, hogy jogrendünk büntetlenséget biztosít annak, aki jogos védelemből követ el bűncselekményt. Ez több, mint az önvédelem, mert a saját testi épségen és vagyonon kívül a mások személye és javai ellen irányuló bűncselekmény esetén is megilleti a büntetlenség a jogos védelemben cselekvőt. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 21. és 22. §-ai azt mondják ki, hogy:
 Nem büntethető annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.
 Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges
 Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.
 A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
NE ADJON ESÉLYT A BETÖRŐNEK!
• A bejárati ajtókat és ablakokat minden esetben zárja be, még akkor is, ha csak rövid időre hagyja el a lakást. A zárnyelvet kettőre fordítsa, és használjon több ponton záródó zárszerkezetet.
• Bejárati ajtaján használjon biztonsági láncot. Ismeretlen személy előtt ajtót akkor nyisson, ha előtte a biztonsági láncot beakasztotta. Ezt követelje meg családtagjaitól is.
• Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a névtábláján, ha nem fel-tétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni, és ezáltal betörési célponttá válhat.
• Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen. Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében lévő „biztos” rejtekhelyre (lábtörlő alá, villanyóra szekrénybe). A betörő ott keresi először.
• Gondoskodjon értéktárgyainak számbavételéről, jellegzetességeinek rögzítéséről. Értéktárgyait lehetőleg egyedi, azonosításra alkalmas jellel lássa el (gravírozás).
• Sok pénzt lehetőleg ne tartson otthon. Ha mégis, használjon falba erősített vagy bútorszéfet. Pénzét lehetőleg tartsa bank-számlán, de a pin kódot ne tartsa a bankkártya mellett.
• Az ékszerekről, és értékesebb vagyontárgyairól készítsen fény-képet, de legalább jegyzéket, ami tartalmazza az egyedi azonosításra alkalmas információkat.
• Sose közölje idegennel, hogy mikor nincs otthon, mikor távozik el hosszabb időre lakásából. Ne feledje, a teli postaláda árulkodik a távollétéről.
• A nyílászárók, zárszerkezetek, elektromos riasztók szerelését feltétlenül bízza szakemberre. Vannak azonban aránylag egy-szerű – a lakástulajdonos által is megvalósítható – „trükkök”, melyek minimális anyagi ráfordítást igényelnek és mégis biztonságot növelő hatásúak. (a hengerzár betét ne lógjon ki az ajtólapból, a zárcím legyen belülről csavarozva, az ajtófélfában levő záró lemez csavarja falba, de legalább a falig érjen).
• A tároló helységekre szereljen biztonsági zárat, az egyszerű lakat ugyanis nem minősül biztonsági zárnak.
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat,
ezzel megelőzheti, hogy áldozattá váljon!
Pécsi Rendőrkapitányság

Megosztás:
By | 2017-02-08T12:42:21+02:00 február 8, 2017|Hírek|0 hozzászólás

About the Author:

Hagyj üzenetet