Céljaink, tevékenységeink

//Céljaink, tevékenységeink
Céljaink, tevékenységeink 2016-11-30T19:55:10+02:00

01(56)A pécsi Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívánjuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével, elsősorban az érdekérvényesítés, érdekképviselet, főként a roma nők  szerepeire, lehetőségeikre, megerősítésére, a családjuk és közösségeiken belül való szerepük minél hatékonyabb megélésére fókuszálva.

Pécsi Nőközpontunkban 2006 óta annak érdekében dolgozunk, hogy a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű nők és családjaik életminőségén és foglalkoztatási helyzetén pozitív irányban változtassunk.

Kiemelten kezeljük azokat a képzéseket, konferenciákat és egyéb fórumokat, melyeket romáknak, illetve roma civil szervezetek munkatársainak szervezünk: ezek növelik az egyéni érdekérvényesítő képességet, segítik a közéleti szerepvállalást, a civil szervezeteknek pedig olyan fejlődési lehetőséget kínálnak, melynek eredményeként nagyobb súllyal tudnak részt venni a közéletben.

Tanácsadási tevékenységeinkkel a hozzánk fordulók információkhoz való hozzáférését biztosítjuk: segítséget nyújtunk szociális és jogi ügyeik intézésében, álláskeresésükben támogatjuk őket az irodánkban működő Foglalkoztatási Információs Pontban.

2011-ben indítottuk el Gyöngyház Anyaklubunkat. Tevékenységeinek fókuszában Baranya Megye, ezen belül kiemelten Pécs város keleti városrészben élő hátrányos helyzetű nők, anyák, családok fejlesztése áll. A klub olyan ismeretek, képességek, kompetenciák megszerzésében segíti tagjait, amelyek birtokában működtetni tudják a közösségeiket. Mindezek  alulról jövő kezdeményezések, nincsenek kész sémák, a résztvevők maguk alakítják a klub életét.

Gyermek- és ifjúsági programjaink a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett tehetséggondozó műhelyünk, ünnepi játszóházak, rendezvények és nyári táborok mellett az integráció elősegítését tűzik ki célul a roma és nem roma fiatalok közötti találkozásokkal, elsősorban közös önkéntes tevékenységek által. Távlati céljaink között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai integrációjának támogatása rendszeres iskolán kívüli programokkal.

Az utóbbi években kiemelt célkitűzésünkké vált az egészséggel kapcsolatos szemlélet formálása a hátrányos helyzetű csoportokban: az egészséges életmód fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. Az Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen emlőszűrő és felvilágosító programhoz kapcsolódva évente 2-3 olyan Baranya megyei településen szervezzük meg az egészségnapokat, melyekben magas a roma népesség aránya.

A 2008 óta futó Roma hagyományok, hiedelmek és hitvilág ismeretterjesztő konferenciasorozat keretében a romákkal rendszeresen találkozó intézmények munkatársai számára mutattuk be a azokat a hagyományokat, amik követése miatt érthetetlen számukra a cigány emberek viselkedése. A résztvevők megismerkedhettek a roma kultúra olyan sajátosságaival, melyek a cigány emberek életvitelét, viselkedési attitűdjeit jelentősen befolyásolják egyes élethelyzetben.

Mivel a roma közösségeknek a roma kultúra alapvető, fontos tényező, ezért nyilvánvaló, hogy rendszeresen szervezünk kulturális programokat is. Ezzel erősíteni kívánjuk az identitásunkat, illetve úgy gondoljuk, a többségi társadalom is nagyban befolyásolható ezekkel a programokkal. Színvonalas rendezvényekkel, kiállításokkal kívánjuk felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, továbbá keressük a kapcsolatot a kortárs művészeti ágakkal, mert hiszünk abban, hogy a művészet hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd létrejöttéhez.

Minden egyes lépésünkben, programunkban tudatosan küzdünk azért, hogy a cigány nők kiléphessenek tradicionális szerepükből.

Ennek érdekében a korábban az egyesület életébe bevont asszonyok már önkéntesként, családjuk támogatásával vállalnak szerepet kulturális programjaink megvalósításában.

Megvalósult programjainkat a Galéria menüpont alatt tekinthetők meg.

Bemutatkozó kiadványunk itt megtekinthető.