Megalakítottuk a RONAH -t!

//Megalakítottuk a RONAH -t!

Megalakítottuk a RONAH -t!

2014. november 21-én Pécsett több tucatnyi roma civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat és magánszemélyek által megalakult a RONAH – a roma női aktivisták hálózata!

A létrejött hálózat megalakítását két éves szervező munka előzte meg, melynek során a résztvevők feltárták azokat a tényezőket, melyek mellett, illetve melyek ellen fel kívánnak lépni, kialakítva azokat a partnerségeket a roma és nem roma női szervezetekkel is, állami és önkormányzati intézményekkel melyek eredményes tevékenységük által utat mutathattak számukra a roma nők és családok érdekeinek védelme érdekében.

Így alapvetően három fő célkitűzés elérése érdekében szerveződött a hálózat:

Nők elleni erőszak visszaszorítása, hiszen a tapasztalataik szerint akár a családon belüli erőszak akár a szexuális zaklatás és erőszak is nagyobb arányban van jelen a roma társadalomban, mint általában. Ennek oka elsődlegesen az eltérő kulturális környezet és szocializációs háttér, hiszen más társadalmi csoportok körében a nők szerepe alapvetően nem alávetett, ellenben a romák körében gyakran a nők csak másodrendű szereplői a roma közösségeknek.

Így ebben a környezetben felnőve a lányok számára – mert nem is ismernek mást – esetenként meg sem fogalmazódik, hogy őket sérelem érte, hiszen ezt az állapotot tekintik természetesnek.

Foglalkoztatás erősítése – elsődleges szempont a hálózat számára, hiszen a nők másodrendű szerepét jelentősen erősíti a munkanélküliség illetve a munkára való bármely szempontból való alkalmatlanság ténye is, hisz amennyiben csupán a férfi rendelkezik munkajövedelemmel, úgy mint családfenntartó, kenyérkereső korlátlan úr lehet az általa eltartottak felett. Sajnos számos példa van erre ma is a roma közösségekben, hiszen a szocializációból fakadóan alacsony munkaerő-piaci kvalitásokkal rendelkező roma nők, ha változtatni akarnak is a családjukban helyenként terrorral fenntartott állapotokon – és ha rendelkeznek is az ehhez szükséges információkkal, ismeretekkel – akkor sincs módjukban a férfi által fenntartott gazdasági függés miatt.

Egészség megőrzés nélkülözhetetlen a roma nők és családok körében, hiszen a teljes roma társadalomra igaz, hogy életkilátásaik a többségi társadalom tagjainál sokkal rosszabbak – ugyanakkor a roma nőké még ennél is kilátástalanabbak, hiszen egyrészt tájékozatlanok a betegségekkel kapcsolatban, másrészt félnek a kezelésektől, nem igazán hallottak a prevencióról – s ha egy szűk kisebbségük rendelkezik is ezekkel az információkkal, adott esetben maguknál előrealvóbbnak tartják  családtagjaikat, gyermekeiket. Ám nem feledhetjük, hogy a roma családokban is a nő az, ki a gyermekneveléssel foglalkozik, így alapvető információkkal kell rendelkeznie a XXI. században az egészségmegőrzésről, már csak annak érdekében is, hogy azokat gyermekeinek továbbadva őket már ebben a szellemben nevelje – így elérhetővé válik, hogy hosszú ideig egészséges emberekként dolgozhassanak a romák ha adódik számukra lehetőség – és ne egészségi állapotuk legyen a gátja elhelyezkedésüknek.

Tehát ezen szempontok mentén szerveződött a megalakult hálózat, melynek tagjai a fenti szakmai  területeket jól ismerik, és napi kapcsolatban állva egymással, szükség szerint a működési területükön felmerült válsághelyzeteket szakmai együttműködéssel, tapasztalataik megosztással vagy akár közös fellépéssel is igyekeznek orvosolni!

Megosztás:
By | 2016-11-30T19:55:20+02:00 december 4, 2014|Képzések, konferenciák|0 hozzászólás

About the Author:

Hagyj üzenetet